De Egyptenaar Muhammad Mallah is een goeiig ogende mannetjesputter. De afgelopen twee jaar is hij met 33 vrouwen getrouwd, vertelde hij in het tv-programma Yahdus fi Masr, wat zoiets betekent als ‘Tjonge, en dat gebeurt in Egypte’. Evenveel huwelijken redde hij.

Hij handelt uit menslievendheid, zegt hij. Na zijn tv-optreden barstte er een storm los in het land van de Nijl. Mallah lokte zelfs een streng oordeel uit van topexperts van de sharia, verenigd in het ‘fatwahuis’. En dat terwijl hij zich juist beroept op de islamitische wet. Althans, zijn lekenvisie daarop.

Volgens de experts deugt zijn massaproductie van huwelijken van geen kant. De jongeman zelf ziet dat anders. “Doe ik iets tegen de burgerlijke wet of de sharia?”, vraagt hij uitdagend in de tv-uitzending die te zien is op Arabisch YouTube en waarin hij de degens kruist met een shariageleerde.

Hij noemt zichzelf een muhallil, zoiets als ‘halal-maker’. Op Facebook plakt hij er een trots adjectief aan vast, shar’i, dat is afgeleid van sharia. Hij is, pocht hij, iemand die iets halal maakt, toegestaan volgens de sharia. Mashallah, Gods wil geschiede, zullen kijkers verbijsterd hebben gedacht. Volgens Mallah’s opponent bestaat die pompeuze titel helemaal niet. Wel het woord muhallil, maar dat zou de profeet juist hebben vervloekt.

Vraag: wat maakt Mallah halal? Geen verboden eten of sterke drank. Het heeft te maken met scheidingsrecht. Volgens de islam kan een man op elk moment scheiden van zijn vrouw. Omgekeerd kan ook, maar veel moeilijker. Een man hoeft enkel ‘Ik verstoot je’ te roepen en het huwelijk ligt op de mesthoop van de geschiedenis. En dat gebeurt nogal eens, want ook Egyptische mannen krijgen driftbuien.

De ramp is de eerste keer nog te overzien. Er volgt een afkoelingsperiode. De vrouw mag pas na drie menstruaties trouwen met een andere man, want als ze zwanger wordt, moet zeker zijn dat het kind van de nieuwe echtgenoot is en niet van de oude. Na die periode kan de man de verstoten vrouw alsnog terugnemen. Dit hele theater mag maximaal nog één keer herhaald worden. Dan volgt dezelfde procedure.

Een vierde huwelijk is niet zomaar mogelijk
Na een derde verstoting vindt de sharia het welletjes. Er is dan geen vierde huwelijk meer mogelijk. Met één uitzondering: als de verstoten vrouw eerst met een andere man trouwt. Als die haar verstoot of overlijdt, is de weg vrij voor een vierde huwelijk met haar eerste man.

En hier brengt Mallah uitkomst. Hij trouwt met de vrouw en verstoot haar, zodat ze toch terug kan naar haar ‘ex’. Dat vierde huwelijk maakt hij dus ‘halal’. De orthodoxie veegt de vloer met hem aan. Het klopt dat een vierde huwelijk mogelijk wordt na een verbintenis met een andere man. Dat staat in de Koran. Maar dan moet dat tussentijdse huwelijk wel bedoeld zijn als blijvend. Scheiding kan, maar een opzettelijk tijdelijk huwelijk niet, vindt de soennitische orthodoxie, met steun van feministen. Kennelijk is dat taboe geen gemeengoed in het soennitische Egypte, getuige Mallah’s vele reparatiehuwelijken.

De sjiitische islam, dominant in Irak en Iran, erkent wel het tijdelijke huwelijk. De partners stellen van tevoren de duur ervan vast. Dat kan een uur zijn, maar ook een maand of zelfs een eeuw. Mallah’s langste huwelijk telde zeven dagen. Hij vraagt geen geld en blijft van zijn ‘echtgenotes’ af, bezweert hij. Al zijn ‘exen’ zijn terug bij hun vorige man. Geen betere relatietherapeut dan Muhammad Mallah.