WAGENINGEN - Het kabinet wil windenergie op zee verdubbelen. Dan wordt de kans op aanvaringen met die windmolens ook groter. Bij het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) in Wageningen zoeken ze daarom naar oplossingen voor de veiligheid van de scheepvaart.

Directe aanleiding was de aanvaring eind januari van een op drift geraakt schip. Het raakte eerst een tanker en daarna een transformatorplatform en windturbinefundatie van een windpark in aanbouw. "Geïnstalleerde windturbines kunnen bij een aanvaring op een schip vallen, met groot gevaar voor bemanning, passagiers, het schip zelf en het milieu", zegt directeur Bas Buchner.
Gevaar
Met 2500 windmolens in de Noordzee en nog eens zo'n 2500 windturbines die tot 2030 worden gebouwd, is dat volgens het onderzoeksinstituut een reëel gevaar. Uit eerder onderzoek van MARIN voor de Nederlandse overheid bleek dat mogelijk 1,5 tot 2,5 keer per jaar een schip tegen een windturbine aanvaart of aandrijft. Met alle gevolgen van dien.
Vangrails op zee
Bij MARIN in Wageningen hebben ze een aantal gigantische testbaden waar ze vrijdag drie innovatieve oplossingen op schaal testen om dit soort botsingen te voorkomen. Buchner: "Het zijn vangrails op zee tussen de schepen en het windturbinepark. Een boeienlijn op water, een lijn onder water waar het anker van het schip achter moet halen en het derde idee is een net tussen palen wat het schip moet opvangen."
Verder onderzoek moet uitwijzen wat de beste oplossing is.