Bedden voor Oekraïense vluchtelingen zijn niet aan te slepen. Omdat de opvang te lang gaat duren voor een stretcher worden ook tweedehands bedden ingezameld.

Nu de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang is gekomen, zijn gemeenten bezig zoveel mogelijk fysieke bedden te verzamelen. Dat is door de enorme vraag naar eenpersoons- en stapelbedden een taaie klus. Sommige gemeenten moeten vanwege schaarste zelfs in het buitenland op zoek.

Er zijn inmiddels ruim achttienduizend Oekraïners op de opvanglocaties aanwezig. De komende weken zullen er meer volgen en dus willen gemeenten nog twintigduizend extra bedden realiseren. Om ervoor te zorgen dat er genoeg bedden zijn gaat de inkoop de komende tijd via de overkoepelende veiligheidsregio’s. Zo hoeven gemeenten ook niet meer met elkaar te concurreren.

Uitwijken naar buitenland
Voor de opvanglocaties in Amersfoort worden eenpersoons- en stapelbedden gehuurd van een bedrijf uit België. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat niet lukte lokaal bedden te kopen. “Eerst hebben we hier in de buurt geprobeerd, maar alle bedden waren op. Zelfs bij de Ikea.”

Gemeenten wenden zich bij de inkoop van bedden onder meer tot Ikea. Dat bedrijf is door de voorraad goedkope bedden heen. Niet alleen vanwege de grote vraag, maar ook omdat sommige onderdelen uit Oekraïne moeten komen. Ook wil het bedrijf eerst landen helpen die dichter bij het oorlogsgebied liggen, dus gaan bedden in eerste instantie richting Oost-Europa.

In Nederland werkt Ikea samen met het Rode Kruis, er zijn inmiddels veertienhonderd bedden voor Oekraïners gedoneerd. De koepelgevangenis in Breda ontving bijvoorbeeld vierhonderd bedden matrassen en dekbedden. Een woordvoerder van de Ikea laat weten dat het bedrijf graag helpt opvanglocaties wat huiselijker te maken, maar dat de voorraad langzaam opraakt. Het is voor Ikea lastig te zeggen wanneer dat tekort is opgelost. “Voor nu zijn we vooral blij dat we Oekraïners aan een bed hebben geholpen”, zegt de Ikea-woordvoerder.

Gemeenten zien ook een oplossing in tweedehandsbedden. Nog voordat de eerste bedden aangeschaft werden vroeg de gemeente Vlaardingen haar inwoners gebruikte bedden naar de opvanglocaties te brengen. Omdat Oekraïne vluchtelingen tot een jaar op de locaties mogen blijven, wil de gemeente meer comfort bieden dan stretchers. Tot nu toe ontvingen ze ongeveer veertig bedden. “Het is hartverwarmend dat mensen direct willen helpen. Door tweedehandsbedden te schenken doen ze iets waar de Oekraïners echt wat aan hebben”, zegt een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen.

Ook in de gemeente Wijdemeren worden bedden van inwoners ingezameld. Er is een speciaal team dat voor de inrichting van de opvanglocaties zorgt. Op Facebook plaatste het een oproep om ‘niet kapotte eenpersoonsbedden en boxsprings’ aan de Oekraïners te schenken. Ongeveer vijfendertig bedden werden opgehaald bij mensen thuis, dat zijn er bijna genoeg om twee kleinere opvanglocaties in te richten.

De extra vraag naar bedden – die is ontstaan nu Oekraïners moeten worden opgevangen – heeft volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) geen gevolgen voor andere vluchtelingen. “Wij hebben langlopende contracten met bedrijven voor bedden en stretchers, zij leveren gewoon”, zegt Coa-woordvoerder Sonja Kloppenburg. Ze ziet nog geen signalen van een dreigend tekort. “Tot nu toe hebben we genoeg, en ik verwacht dat dat zo blijft.”