Dat golf een gevaarlijke sport kan zijn, dat heeft een 69-jarige Australische ondervonden op de golfbaan van de Arundel Hills Country Club in Gold Coa