Een tekort aan priesters leidt er toe dat de vaste zondagsmis in Limburg sneuvelt. Het bisdom Roermond heeft bekendgemaakt dat kerken niet langer elke zondag een mis hoeven te vieren.

Tot nu toe was de regel dat elke kerk, ieder weekend ten minste één zondagse mis moest houden. Maar het priestertekort is inmiddels zo groot geworden dat sommige parochies dit niet geregeld krijgen.

Ook zijn er soms te weinig gelovigen om een mis voor te houden. In die gevallen vindt het bisdom het "vergeeflijk" dat een parochie soms een mis overslaat, meldt 1Limburg.

Wat ook meespeelt zijn de hoge energiekosten. Het verwarmen van vaak kille, grote kerken loopt behoorlijk in de papieren. "Hoewel financiële redenen nooit een hoofditem mogen zijn in pastorale zaken, kunnen ze ook niet buiten beschouwing worden gelaten", erkent vicaris-generaal René Maessen van het bisdom in een brief die hij aan de parochies schrijft.

Het bisdom vindt dat parochies wel een zorgvuldige afweging moeten maken als ze in een bepaalde kerk bijvoorbeeld om de week een mis vieren, en dat dit in overleg met het bisdom moet gebeuren.

Bisdom Roermond is een van de zeven rooms-katholieke bisdommen in de Nederlandse kerkprovincies. Het priestertekort speelt ook in de zes andere bisdommen en noopt soms het uitwisselen van priesters, samenwerken van kerken of de inzet van lekenpriesters. In de regel is er wel elke zondag een mis.