De West-Vlaamse politiezone Kouter waarschuwt op haar Facebookpagina voor valse 20 eurobiljetten. Het verschil met de echte biljetten is nauwelijks me