Slachtoffers van de aanslagen in Brussel hebben per ongeluk een oproepingsbrief als kandidaat-jurylid gekregen. Justitie spreekt van “een jammerlijk