De zogezegd bezorgde moeders met wie Poetin vrijdag samenzat, blijken in realiteit een hoge ambtenaar bij de Russische overheid, de vrouw van een hoge legerofficier of de partner van een politiecommissaris.
Olga Beltseva was er bijvoorbeeld, functionaris in Moskou bij de overheid.

Ook aan tafel: Olesya Shigina, een ultraconservatieve Russische activiste, die via filmpjes op sociale media de oorlog tegen Oekraïne propageert. In een van haar laatste bijdragen ontkent ze dat het moreel van de Russische soldaten ver onder het dieptepunt zit. „Aan het front denken onze soldaten maar aan één ding: winnen.”

Ook Joelia Belekhova was er, hoofd van het Uitvoerend Comité van de regio Moskou die in 2016 opgenomen werd in de lijsten van kandidaten van Verenigd Rusland voor de Doema, het parlement. Net als Nadezhda Uzunova, die de leiding heeft over een fonds dat geld inzamelt voor humanitaire hulp onder de gemobiliseerde soldaten. Marina Migoenova zit in dezelfde organisatie.

Ook de Tsjetsjeense aristocratie was vertegenwoordigd in de persoon van Zharadat Agueva. Haar zonen zijn hoge veiligheidsfunctionarissen en een van hen wordt door Kadyrov consequent „held” genoemd.

Het was op voorhand duidelijk dat de ontmoeting tussen Poetin en enkele moeders van gemobiliseerde Russische soldaten – waarvan een deel op de Russische tv werd uitgezonden – grotendeels in scène zou worden gezet. Rusland verdraagt niet de minste kritiek op de oorlog in Oekraïne, ook niet van moeders die vrezen dat hun zoon is gedood en daar weinig informatie over krijgen.

Verschillende media, waaronder de Britse krant The Guardian , achterhaalden al snel dat vrijwel alle moeders die het Kremlin opvoerde, fervente medestanders zijn van Poetin.

De vrouwen hoorden Poetin vertellen dat ze „niet alles moesten geloven wat op tv komt.” Waarna hij tegen de vrouwen benadrukte geen spijt te hebben over deze „speciale militaire operatie.” Rusland recht volgens hem eindelijk de rug tegen het „arrogante westerse overwicht” en tegen decennia van vernedering.

De georkestreerde ontmoeting tussen Poetin en een aantal soldatenmoeders was de voorbije dagen op een storm van protest onthaald. Het is een opsmukoperatie, zei Valentina Melnikova, een advocate die al sinds 1989 families van Russische soldaten bijstaat. Ze vertelde aan de The Guardian dat het Comité voor Soldatenmoeders al duizenden klachten ontving – meer dan in de jaren van de fel gecontesteerde Russische oorlog in Tsjetsjenië.

Een belangrijke bron van kritiek op de oorlog komt van families van Russische rekruten, die werden gemobiliseerd zonder noemenswaardige training en in bedenkelijke omstandigheden. De ngo Raad van Moeders en Echtgenotes plaatste daarom woensdag een eigen video op Telegram. Voorzitster Olga Tsoekanova richtte zich in die video tot Poetin met de woorden: „Vladimir, heeft u nog wel de moed om ons recht in de ogen te kijken? Of lukt u dat enkel met vrouwen die u voor deze persconferentie zelf kon uitkiezen?”