De provincie moet strenger optreden tegen schapenhouders die hun dieren onvoldoende beschermen tegen de wolf. Desnoods moeten ze geen vergoedingen meer uitkeren, zegt Renate Zuiker, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Drenthe. "De wolf is er en je hebt de plicht je dieren te beschermen. Je kunt niet zeggen, de wolf mag er niet zijn en ik bescherm mijn schapen niet."

De uitspraken zorgen voor woede onder schapenhouders die te maken hebben gehad met dode schapen door wolvenaanvallen, Zuiker ‘wijst’ niet naar alle schapenhouders. Het gaat wat haar betreft vooral om schapenhouders die onvoldoende maatregelen nemen hun dieren te beschermen.

Lijanne Mestemaker runt samen met haar man een schapenhouderij in Wapse en ze hebben zelf een afrasteringssyteem ontworpen dat voldoet aan de eisen. Ondanks deze beschermingsmaatregel is het wolven alsnog drie keer gelukt om toe te slaan. Afgelopen jaren verloren ze al 40 schapen door een aanval van een wolf.

Ook al zijn de pijlen van de Partij voor de Dieren niet op haar gericht, toch zijn de uitspraken van Zuiker tegen het zere been van de schapenhoudster. Zij en veel andere schapenhouders voelen zich niet serieus genomen. ‘Ze heeft werkelijk geen idee’, aldus Lijanne.

De aanwezigheid van wolven in Drenthe leidt al geruime tijd tot verhitte discussies. In de provincie vallen de laatste jaren veel schapen ten prooi aan de wolf. Ook pony’s en koeien waren het slachtoffer.

Sommige boeren willen dat de wolf verjaagd wordt of dat er een hek gezet wordt om het leefgebied van de wolf. Volgens Zuiker is dat een illusie: "De wolf heeft een beschermde status. En Europese wetgeving wordt niet 1-2-3 voor Drenthe aangepast. We moeten geen valse verwachtingen scheppen."

Het Statenlid wil een ander geluid laten horen. “Doen we er wel alles aan om schapen, koeien en andere dieren te beschermen? Helaas wordt deze kritische vraag zelden gesteld na een aanval van een wolf.”

Veel boeren voelen zich echter machteloos. Want welke beschermingsmiddelen ze ook toepassen - hekken of netten bijvoorbeeld - de wolf is een slim dier en kan ondanks die maatregelen toch toeslaan. En ook al krijgen ze een vergoeding voor elk gedood schaap, het idee dat hun dieren ten prooi vallen aan de wolf zorgt voor slapeloze nachten.

Sipke van Dalen uit Appelscha verloor 17 schapen door een aanval van de wolf: "Het is afschuwelijk om je schapen na een aanval te zien. De wolf pakt een schaap eerst bij de nek, dat gaat ie ermee spelen, sleept ie het beest door het land."

De schapenhouder is het niet eens met de visie van het Drentse Statenlid: "Wat denk je van het leed van die beesten dan? Als de wolf 's avonds om 23.00 uur bij die schapen komt, dan liggen ze uren in het land met pijn." Zuiker erkent dat het vreselijk is als iemands dier ten prooi valt aan de wolf maar vraagt zich af of mensen wel eerlijk zijn. "Is de akelige manier waarop sommige dieren aan hun einde komen echt een zorg voor je? Of alleen als je het van dichtbij ziet gebeuren en het dier niet voor je eigen consumptie is?"

Ondanks de beschermde status van de wolf wordt er door verschillende provincies wel gekeken of er juridische mogelijkheden zijn ‘probleemwolven’ te verjagen. Maar tot er een concreet plan op tafel ligt heeft de wolf alsnog vrij spel.