Een hond heeft in Dresden voor flinke geluidsoverlast gezorgd door een stereo-installatie aan te zetten. Omwonenden klaagden tijdens Pasen over de lui