Na 59 keer te zijn gezakt, is het een leerling-automobilist in Engeland bij de 60ste poging eindelijk gelukt om het theorie-examen te halen. Het papiertje kostte de persoon, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, bijna 1400 pond en ruim een half jaar aangezien er drie werkdagen tussen de pogingen moeten zitten.

Uit de cijfers die de Britse tegenhanger van het CBR heeft verschaft blijkt dat gevallen als deze in Engeland vaker voorkomen. In de eerste helft van 2023 deden andere examenkandidaten 57, 55 en 53 keer over het theorie-examen.

In Nederland is het niet bekend of dergelijke praktijken voorkomen, meldt een woordvoerder van het CBR. "Er zijn natuurlijk altijd wel uitzonderingen, maar het gemiddelde aantal keren dat kandidaten nodig hebben om te slagen voor hun theorie ligt op 2,5. 98 procent slaagt bij ons uiteindelijk voor het rijbewijs", zegt ze.

Ook benoemt ze dat een goede voorbereiding van belang is, "maar we bieden ook handvatten voor mensen die moeite hebben met het theorie- of praktijkexamen. Zo kunnen mensen met dyslexie het theorie-examen laten voorlezen of het wordt mondeling afgenomen", aldus de woordvoerder.