Het bestuur van de BBB wil leden 50 euro laten betalen om een klacht te kunnen indienen. Zaterdag stemmen de leden over dit voorstel tijdens een ledenvergadering.

Het gaat bijvoorbeeld om klachten over gedrag of omgangsvormen van andere BBB-leden, of over bestuursleden. Ook kunnen bij de klachtenregeling van de partij klachten worden ingediend over ongewenst gedrag zoals pesten, intimidatie, discriminatie en agressie.

Iemand die een klacht indient, moet wel lid zijn van de partij. Anders wordt hij niet in behandeling genomen. Volgens het nieuwe voorstel kan het partijlid een formulier invullen en moet 50 euro worden overgemaakt aan de partij. Pas dan wordt ernaar gekeken. In het voorstel staat dat het geld wordt gebruikt voor 'een bijdrage in de behandelingskosten'. Als de klacht in behandeling wordt genomen, krijgt de klager zijn geld terug.

Het is zeer ongebruikelijk dat een lid van een politieke partij geld moet betalen om een klacht te kunnen indienen. Andere partijen doen dit niet, blijkt uit navraag van RTL Nieuws. De partijvoorzitter van BBB, Erik Stegink, zegt de regeling in te willen voeren om te voorkomen dat mensen 'rare klachten' gaan indienen. "We willen niet bij elk wissewasje een klacht binnenkrijgen."

Stegink: "Als het een serieuze klacht is, krijgen mensen die vijftig euro weer terug. We zien dit als een drempel om ervoor te zorgen dat we vooral mensen krijgen die serieuze klachten hebben."

In de nieuwe klachtenregeling staan ook de klachten omschreven die bij voorbaat al niet in behandeling worden genomen. Dat zijn bijvoorbeeld klachten van mensen die kritiek hebben op het gevoerde beleid door het bestuur en de fractie. Of mensen die anoniem een klacht indienen.

Als leden niet direct een klacht willen indienen, maar wel melding willen maken van zaken, kunnen ze ook terecht bij de vertrouwenspersoon. Dat is gratis.