Zaterdag hebben motorrijders 1000 paar gratis oordoppen uitgedeeld in de Asser woonwijk Baggelhuizen. De Stichting Geluidshinder Baggelhuizen en camping Witterzomer verzetten zich al jaren lang met juridische procedures tegen de geluidshinder van het TT-circuit dat er al 77 jaar ligt. Als gevolg hiervan zijn de eisen zo ongelooflijk streng geworden dat vorige week zaterdag de KNMV-Cupraces zeer rigoureus ingekort moesten worden.
Samen met de motorwebsite www.oliepeil.nl roepen de motorrijders met deze ludieke actie bewoners op zich in te spannen om motorsport op het TT-circuit voort te laten bestaan.
"Op het TT-circuit hebben motorrijders al jaren last van de steeds strenger wordende geluidsnormen. Motoren die wel op straat zijn toegestaan worden steeds vaker van de baan gehaald wegens overschrijding van de geluidseisen. Ook zijn er zogenaamde daggemiddelden waaraan moet worden voldaan. Na jarenlange inspanningen lukte het de organisatie van de KNMV-Cup niet meer zonder draconische maatregelen hieraan te voldoen. Vorige week zaterdag werd het startveld verkleind en het aantal te rijden ronden drastisch verkleind. Hierdoor stegen de kosten voor de overgebleven motorrijders natuurlijk, de huurprijs van het circuit bleef immers hetzelfde. Ondanks al deze maatregelen werd het opgelegde daggemiddelde van 76 dBA (!) alsnog overschreden", aldus een woordvoerder van de motorrijders.