Een beschonken automobilist die donderdag een wegafzetting wilde omzeilen, bleek een gemakkelijke prooi voor de politie: hij kwam met zijn voertuig te