Netwerksites als Hyves en MySpace lijken het tegendeel te bewijzen, maar wetenschappelijk staat het vast: echte vrienden maak je niet via internet. Kennissen verzamelen via internet is leuk, maar een lijfelijke ontmoeting is vrijwel altijd noodzakelijk om een eerlijke, hechte vriendschap op te bouwen, hebben onderzoekers van de Sheffield Hallam University vastgesteld. Ze ondervroegen ruim 200 mensen over hun sociale contacten. Gemiddeld hebben de ondervraagden vijf goede vrienden. Daarvan hadden ze er vier daadwerkelijk ontmoet. Volgens de onderzoekers is een ontmoeting nodig 'om er zeker van te zijn dat de ander in ons investeert en er is als we hem nodig hebben'. Uit eerder onderzoek bleek ook al dat mensen in het algemeen vijf goede vrienden hebben op een totaal van 150 vrienden en kennissen. Hoe groter de kennissenkring, des te minder vaak er onderling contact is.