Het spitsuur moet wijken voor hondenliefde. Dat bleek in Denver, USA. Een chow chow hield in het midden van een drukke straat de wacht bij zijn 'l