Een voorwerp de ruimte in laten schieten voor 99 dollar, over 2 jaar moet dat kunnen. Voorwerpen niet groter dan een bierblikje en niet zwaarder dan 350 gram, kunnen dan worden gelanceerd en naar 100km hoogte, de officiele grens van de ruimte gebracht, waar ze dan even blijven om daarna weer terug te vallen. De eerste raket met 300 blikjes moet in 2008 omhoog worden geschoten, hoopt het bedrijf in Californie, die dit wil realiseren. Volgende maand moet er al een eerste testvlucht worden uitgevoerd. De inhoud van de blikjes mag niet radio-actief zijn of kunnen exploderen. Daar het voorwerp weer terug komt op Aarde, is het niet een manier om je schoonmoeder kwijt te raken. De inhoud mag wel levend zijn, maar moet de vlucht kunnen overleven. Of het blikje aan het vacuum van de ruimte wordt blootgesteld of dat het onder druk blijft mag de klant zelf bepalen.