In Philadelphia zijn drie begrafenisondernemers door een jury schuldig bevonden aan het verwijderen van lichaamsdelen uit overleden mensen en het door