De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in Nederland heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar bizarre praktijken rondom kippense