LONDEN - Er is een verband gelegd tussen
zelfmoordenaars en de maand waarin ze op
de wereld zijn gekomen. Dit is de
uitkomst van een onderzoek van bijna
30.000 gevallen van zelfmoord tussen 1979 en 2001 in Engeland en Wales.

Mensen die door zelfdoding om het leven
zijn gekomen en in de maanden april, mei
of juni zijn geboren, zijn talrijker dan
hen die in de herfst of de winter zijn
geboren. Onder vrouwen loopt 29,6% meer
risico om zichzelf van het leven te beroven en onder mannen is dat 13,7%.

Het is het grootste onderzoek op dit
gebied tot op heden en is gepubliceerd in het meinummer van The British Journal of Psychiatry.