Kerkgangers in Waalwijk stonden zondagmorgen voor een dichte deur. In alle vroegte moest de omstreden pastoor Karel van Roosmalen vaststellen dat alle vier de deuren waren dichtgelijmd. De pastoor gaat uit van een welbewuste wraakactie, schrijft hij op de internetpagina van de parochie. "Het lijkt er niet op dat sprake is van jeugdig vandalisme. De dader moet goed op de hoogte zijn geweest", constateert Van Roosmalen in zijn verklaring. Van de dader ontbreekt ieder spoor. De pastoor heeft aangifte gedaan. De sacristiedeur moest zondagochtend worden open gezaagd om de kerk binnen te kunnen. Anderhalf uur na de ontdekking kon de eucharistieviering alsnog beginnen. De deuren zijn provisorisch gerepareerd. In de katholieke gemeenschap van Waalwijk ontstond vorig jaar tweespalt. Een groep parochianen verweet de nieuwe pastoor een autoritaire houding en stelde dat hij de geest van de tijd niet verstaat. Bemiddeling door de leiding van het bisdom mislukte. De ontevreden parochianen houden sindsdien hun eigen diensten buiten de kerk. De dichtgelijmde deuren passen volgens de pastoor in een reeks voorvallen. Eerder moesten al twee keer de sloten van het kerkhof worden vernieuwd omdat iemand de sleutels had bemachtigd om de begraafplaats midden op de dag af te sluiten en bezoekers vast te zetten achter het hek.