Op het kanaaleiland Jersey wonen veel miljonairs en de criminaliteit is er zo laag dat een enkele rechercheur het makkelijk af kan handelen. Het eiland is vooral beroemd geworden door de TV serie over de onorthodoxe speurder Bergerac. Maar nu heeft de ontdekking van een lijk in Haut de la Garenne - een voormalig kindertehuis dat in de TV serie Bergerac de rol van het politiebureau vervult - een schaduw over het anders zo rustieke eilandje geworpen. De vondst van delen van een kinderlijk vormt de laatste ontwikkeling in een onderzoek dat undercover al in 2006 werd gestart naar een groot aantal beschuldigingen van seksueel en lichamelijk geweld dat daar zou hebben plaatsgevonden. De huiszoeking in Haut de la Garenne volgde op aanwijzingen van de slachtoffers van seksueel geweld en na het horen van getuigen. Het geweld en het seksueel misbruik zou teruggaan tot de jaren 60, maar vooral zijn hoogtepunt hebben gehad in de jaren 70 en 80. Tot aan de sluiting van het tehuis in 1980 woonden er 60 hulpbehoevende kinderen, voor wie het zowel een weeshuis als een school was. Tussen 1981 en 1991 deed het gebouw dienst als politiebureau in de serie Bergerac. Na een zeer groot aantal meldingen van slachtoffers, die via een telefonische hulplijn klaagde over het feit dat hun klachten destijds nooit onderzocht waren, is de politie een onderzoek begonnen. Tot dusverre zijn er 70 slachtoffers en 20 vermoedelijke daders gevonden. De politie geeft openlijk toe dat de huidige vondst zeer wel het begin kan zijn van een afschuwelijk horrordrama.