Paus Benedictus XVI vroeg in Auschwitz om genade en vergeving voor de misdaden begaan tegen de mensheid in de Tweede
Wereldoorlog. Opmerkelijk is dat het Vaticaan haar geheime dossiers uit de oorlogsjaren niet openbaar durft te maken.
Alleen de paus kan geleerden en geschiedschrijvers toestemming geven om de dossiers te bekijken maar tot op de dag van vandaag is er nog niets concreets naar buiten gelekt. Er zijn wel toegankelijke bronnen maar daar kan men weinig uit concluderen omtrent de rol van het Vaticaan in de Tweede Wereldoorlog. Zo is men nu bezig de jaren onder Pius XI (1922-39) te rangschikken, hierna volgt de periode van Pius XII (1939-58). Wel zijn een hoop stukken uit de tijd van Pius XI openbaar gemaakt maar de cruciale periode 39/45 blijft als een oester gesloten. Het zal nog wel jaren duren aleer er meer bekend zal worden gemaakt over deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis van het Vaticaan. De plotselinge belangstelling naar deze tijd is ontstaan vanwege het plan om Pius XII zalig te laten verklaren. Uit Joodse hoek is fel geprotesteerd omdat deze paus nimmer in het openbaar zijn veto over de vervolging van de Joden heeft durven uitspreken. Een pas verschenen biografie is dan ook Hitlers paus genoemd. Voorstanders van de zaligverklaring menen dat Pius XII veel goeds voor de Joden heeft gedaan maar uit publicaties is dit nimmer gebleken.