Een leven zonder het internet is nog moeilijk denkbaar. Maar ook hier geldt dat overdrijving schaadt. Want volgens de Observer begint bij steeds meer mensen computerverslaving alle tekenen te vertonen van een klinische ziekte, die door de autoriteiten als zodanig dient te worden erkend. Dat schrijft dr. Jerald Block in een hoofdartikel dat verscheen in het gezaghebbende American Journal of Psychology. Volgens dr. Block lijden mensen die elke dag urenlang games spelen, pornosites afschuimen of eindeloos emailen of chatten aan een compulsief-impulsieve aandoening die naar zijn mening zo veel voorkomt dat ze moet worden opgenomen in de officiŽle lijst met geestesziekten. De psycholoog somt een viertal 'waarschuwingssignalen' op, die wijzen op verslaving: extreem gebruik van het Internet, vaak gekoppeld aan totaal verlies van het gevoel voor tijd; de behoefte aan steeds nieuwere, snellere computers en software; negatieve weerslag in de vorm van slechte prestaties op andere vlakken en sociaal isolement; vermoeidheid en ontwenningsverschijnselen wanneer de pc niet aanstaat, zoals woede, spanningen of zelfs depressie. Als voorbeeld van uit de hand gelopen internetgebruik geeft dr. Block Zuid-Korea, het land waar breedbandverbndingen het verst zijn doorgedrongen. Daar stierven al mensen aan bloedklonters omdat ze zo lang stil hadden gezeten in internetcafe's en werd zelfs een moord gepleegd over een computer game. De autoriteiten in Seoel beschouwen internetverslaving dan ook als 'een van de ernstigste gezondheidsproblemen van dit moment', en schatten dat niet minder dan 200.000 scholieren hier last van hebben en behandeld moeten worden. Van hen zou 80 procent speciale, op de hersenen gerichte, medicatie moeten hebben en is in een kwart van de gevallen zelfs opname in een ziekenhuis noodzakelijk. Ook in China begint verslaving aan het internet een groeiend probleem te worden. Volgens dr. Block, die doceert aan de universiteit voor Gezondheid en Wetenschappen in de Amerikaanse staat Oregon, is de omvang van het probleem in zijn eigen land moeilijker vast te stellen, omdat de meeste mensen er thuis online zijn, en niet in internet cafťs zoals in Aziatische landen. Toch is hij ervan overtuigd dat ook in Amerika en Europa deze vorm van verslaving een reŽel probleem vormt. Waarbij de psycholoog onderstreept dat het niet zozeer gaat om verslaving aan bepaalde websites, want 'hier is bovenal sprake van een relatie met de computer'.