De uitbreiding van een autoboulevard in Heerlen loopt maanden vertraging op door de aanwezigheid van zes patrijzen. De provincie Limburg heeft een bestemmingsplan van de gemeente afgekeurd en een nieuw onderzoek naar het leefgebied van de dieren gelast. De gemeente Heerlen wil zestien kavels toevoegen aan een bedrijventerrein. Voor de kamsalamanders en de rugstreeppadden uit het gebied werd al eerder vervangende ruimte gevonden. Voor de zes patrijzen die in de bewuste groenstrook zijn gesignaleerd, is nog geen alternatief bedacht.