Elektronische smog veroorzaakt door mobiele telefoons en Wi-Fi systemen verstoort de natuur, meent Ulrich Warnke, onderzoeker. De wetenschapper stelt dat vooral vogels en bijen onder de smog te lijden hebben. Hun gedrag verandert hierdoor; ze kunnen zich niet meer voortplanten en kunnen zelfs als gevolg van de stralingen sterven.

Warnke meent dat de dichtheid van de elektronische smog op het moment ongeŽvenaard is en dat het natuurlijke 'systeem van informatie' waar de dieren op vertrouwen, overstelpt raakt. Dit kan de reden zijn waarom er steeds minder bijen en mussen in Europa en de VS voorkomen.

De natuurlijke elektrische en magnetische velden zijn van groot belang voor de evolutie van de soorten. In miljoenen jaren hebben ze uitgevogeld hoe deze velden in elkaar zitten en hoe ze deze kunnen gebruiken om hun locatie en de tijd van de dag te bepalen. Ook kunnen ze slecht weer voelen aankomen. Als deze natuurlijke velden verstoord worden door menselijke magnetische velden, zullen hun oriŽntatie en navigatie verward raken, aldus Warnke.

Onderzoek toont aan dat bijen die hebben blootgestaan aan kunstmatige elektrische velden eerder geneigd zijn hun soortgenoten en hun kroost aan te vallen. Ook konden de bijen hun korf niet meer terugvinden. Mussen - trekvogels - die onderweg naar het zuiden waren, raakten elkaar kwijt in de nabijheid van zendmasten.

De Mobile Operators Association, die de vijf grootste Britse mobiele telefoonproviders onder zich heeft, meent dat er een Amerikaans onderzoek is, waaruit blijkt dat de vermindering van het aantal bijen ook plaatsvindt in de gebieden waar geen zendmasten te vinden zijn. En ook Denis Summers-Smith, een bekende musdeskundige, noemt de link tussen de zendmasten en verdwaalde mussen onzin.