Een verpleger schrok zich rot toen hij voor de eerste keer aan huis kwam bij een bejaarde man. Het oudje vertoefde er in het opmerkelijke gezelschap v