In Amerika kunnen mensen heel lang in de gevangenis zitten zonder dat er een strafklacht tegen hen wordt geformuleerd. Dat overkwam H. Beatty Chadwick, een gepensioneerd advocaat uit de omgeving van Philadelphia, die zonder beschuldiging van enig strafbaar feit nu al bijna 14 jaar achter de tralies zit. Ook de zakenman Manuel Osete zit nu al drie jaar in een cel in Arizona, zonder van een strafbaar feit te zijn beschuldigd. Hetzelfde overkwam de manager van een investeringsmaatschappij, Martin Armstrong, die zonder beschuldiging ruim zes jaar heeft vastgezeten in een cel in Manhattan. Alle drie werden zij vastgezet wegens belediging van de rechtbank, een geniepig wetsartikel waarvan gezegd wordt dat het vaak door rechters wordt misbruikt. In sommige deelstaten kunnen mensen maximaal 18 maanden vast worden gezet wegens belediging van de rechtbank. Daarvan is mede sprake als een rechterlijk bevel niet wordt opgevolgd. In 1994, tijdens een echtscheidingsprocedure, kreeg de heer Chadwick het bevel om 2,5 miljoen dollar op een door de rechtbank aangewezen rekening te storten. Maar Chadwick houdt vol dat hij dit geld kwijt is geraakt bij slechte investeringen. De advocaat van zijn vrouw denkt dat hij het geld in het buitenland verborgen houdt. Een onderzoek naar het verdwenen geld, uitgevoerd door een oud-rechter, heeft niets opgeleverd.