Roemeense dorpelingen uit Marginea waren het wachten op de autoriteiten zat en besloten zelf een brug te bouwen. Dit ter vervanging van de originele brug welke tijdens afgelopen zomerse overstromingen van een rivier was weggespoeld. De staat was hier niet blij mee, er was geen vergunning verleend voor de bouw en men stelde een onderzoek in. Aanklager Viorel Damu heeft de politie opgedragen de bouwers op te sporen. De schuldigen kunnen straffen oplopend tot drie jaar cel krijgen of een boete van maximaal 70.000 lei. De burgemeester van Marginea noemt de situatie absurd. "Ons dorp was in tweeŽn gedeeld, niemand hielp ons dus maakten we er zelf een. Afbreken doen we ook zelf, zodra de autoriteiten de tijd hebben gevonden om een nieuwe brug te bouwen." Gelukkig ziet men de absurditeit in, zelfs de premier stelt dat de burgers zich solidair met het dorp opstelden door het verkeer over de rivier weer te garanderen. De aanklager bond hierop iets in, zijn commentaar was dat de onverlaten hun straf kunnen ontlopen als uit het onderzoek blijkt dat hun daad noodzakelijk was voor het algemeen belang van de burgerij.