Ze hebben er meer dan 170 jaar op moeten wachten, maar nu is het er dan toch eens van gekomen. De Ghanezen hebben het hoofd terug van hun oude koning, Badu Bonsu II. Dat hoofd lag in het academisch ziekenhuis in Leiden, maar dat was iedereen vergeten. Bij toeval werd het teruggevonden en afgelopen week is het officieel overhandigd aan stamhoofden uit Ghana. Badu Bonsu II stierf in 1838. Zijn hoofd werd sindsdien bewaard op sterk water. In 1838 werd de koning door zijn eigen volk uitgeleverd aan de Nederlanders, die veel handel en slavernij bedreven aan de Afrikaanse westkust. In Nederland werd de koning opgehangen en onthoofd, op verzoek van de Leidse wetenschap. Het hoofd gaat binnenkort terug naar Ghana en wordt daar bijgezet bij de rest van het koninklijke lichaam.