Meest gestelde vraag op maandag: wat heb je dit weekend gedaan? Geloof niet alle antwoorden op deze vraag want uit een Britse poll onder 5000 mensen is gebleken dat 27 procent wel eens liegt over hoe ze hun vrije dagen hebben doorgebracht. De Britten hebben zelfs een naam voor het verschijnsel: weekendvy (envy = afgunst). De druk om erbij te horen en een bruisend sociaal leven erop na te houden, zou de leugens verklaren. Wat de Britten dan wel doen op zaterdag en zondag? 29 procent gaf aan slaap in te halen en bijna de helft verlangde naar een actiever weekend.