De digitale revolutie van de gemiddelde werkplek van tegenwoordig (waaronder ook langere werktijden, concurrentie op de werkvloer, en de opkomst van het internet als ontmoetingsplaats) hebben een behoorlijke impact gemaakt op het sociale leven van vooral jonge mannen. Uit het onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat jonge mannen door al deze veranderingen steeds minder echt goede vrienden hebben, aldus de Britse zondagskrant The Sunday Times. Volgens eerdere onderzoeken van sociologen was zo'n twintig jaar geleden de gemiddelde hoeveelheid echte vrienden (vertrouwelingen, met wie zij over alles kunnen praten), 3,5 per man. Uit het recentelijke onderzoek blijkt dat dat tegenwoordig nog maar 2 per man zijn. Volgens de onderzoekers heeft 'beste vriend' plaats moeten maken voor een netwerk van '(vage) kennissen', op het werk of op het internet. 25% van de mannen heeft helemaal geen persoon waarop zijn in moeilijke tijden terug kunnen vallen. Twintigers die het contact met hun schoolvrienden en studiegenoten verloren zijn samen met gepensioneerden het 'eenzaamst'. Hoe dit percentage in het verleden lag is niet bekend.