Het Vaticaan heeft per ongeluk het gebruik van voorbehoedsmiddelen toegestaan. In een boek voor jongeren dat de rooms-katholieke kerk gisteren heeft uitgebracht, staat geschreven dat een christelijk echtpaar anticonceptiemiddelen mag gebruiken.
In het boek YouCat staat "ja" te lezen op de vraag of een christelijk echtpaar voorbehoedsmiddelen mag gebruiken. Dat antwoord zou in strijd zijn met het anticonceptiebeleid van het Vaticaan. Sinds 1968 is Rome fel gekant tegen het gebruik van voorbehoedsmiddelen.
Het antwoord bleek dus niet juist te zijn. De fout is wellicht te wijten aan een verkeerde vertaling naar het Italiaans. Het in verlegenheid gebrachte Vaticaan hoopt met het toevoegen van brieven de fout ongedaan te maken.
Tot dusver zijn 14.000 exemplaren van het boek verkocht in Italië. Naast het Italiaans zal het boek ook worden vertaald in vijftien andere talen. In augustus zal het boek worden uitgedeeld tijdens de Wereldjongerendagen in Spanje.