Britse vorsers willen voor onderzoeksdoeleinden embryo's uit menselijk erfgoed en eicellen van koeien maken. Formeel zouden zulke embryo's chi