Terdoodveroordeelden kunnen sinds kort een profiel aanmaken op de populaire ontmoetingssite myspace.com. Zeker dertig gevangenen die in een dodencel in Texas op hun executie wachten, hebben een pagina op de site. MySpace wordt door miljoenen jongeren gebruikt. MySpace heeft daarvoor forse kritiek gekregen omdat terdoodveroordeelden een profiel op de populaire site blijken te hebben. Groepen die met slachtoffers van misdrijven werken, hebben geëist dat de Britse beheerder van de site de profielen verwijdert, meldde de krant The Daily Telegraph maandag. De terdoodveroordeelden melden op de site hun hobby's en schrijven in blogs over de dagelijkse gang van zaken op 'death row'. Zelf hebben ze geen toegang tot de computer, maar bekenden die hen in de gevangenis bezoeken, fungeren als tussenpersoon