WASHINGTON – Sinds korte tijd is het in het Amerikaanse Pahrump verboden om een buitenlandse vlag hoger te hangen dan de Stars and Stripes. De gemeenteraad heeft een verordening uitgebracht om dit gedrag te verbieden. Wanneer men toch deze zware overtreding begaat kan men rekenen op een boete van vijftig dollar of een taakstraf van dertig uur. Volgens een van de roodnekkige gemeenteraadsleden is de maatregel ingevoerd om zodoende illegale immigranten het zwijgen op te leggen als ze willen betogen en met landseigen vlag zwaaien.