Meer dan de helft van de verkeersboetes die buitenlandse diplomaten in Nederland ontvangen, blijft onbetaald. In 2009 en 2010 werden respectievelijk 60 en 55 procent van de verkeersboetes niet betaald.
In totaal werden vorig jaar 4110 verkeersovertredingen van buitenlandse diplomaten beboet, zo meldt NU.nl op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Gemiddeld krijgen de diplomaten een boete van zo'n zestig euro. Een kwart van de boetes van vorig jaar zou nog betaald kunnen worden, omdat de termijn nog niet verstreken is.
Buitenlandse diplomaten in Nederland genieten onschendbaarheid en kunnen daardoor niet verplicht worden om hun boetes te betalen. In 2009 en 2010 liep de staat hierdoor bijna drie ton aan inkomsten mis. Nederlandse diplomaten in het buitenland worden door Buitenlandse Zaken gedwongen hun boetes te betalen.