Een vrouw uit Oregon zegt permanent gehoorschade te hebben opgelopen tijdens een concert van Justin Bieber. De vrouw eist een schadevergoeding.Dat m