Nieuwkomers in Groot-BrittanniŽ redden zich niet langer met praktische kennis van het alledaagse Britse leven. Voortaan moeten ze zich verdiepen in de Britse identiteit - en dat bewijzen tijdens hun inburgeringsexamen.
De regering van de conservatieve premier David Cameron herziet het handboek voor immigranten, Leven in het Verenigd Koninkrijk, en het examen dat aspirantburgers moeten doorstaan. De nieuwe burgerschapsbijbel legt de nadruk op geschiedenis en cultuur, en ruimt zelfs plaats in voor 'een verkenning van de unieke humor en spot van de Britten'. Zo wil de regering naar eigen zeggen nieuwkomers helpen de 'waarden en normen die de kern vormen van het Brits zijn' te begrijpen. Tijdens het nieuwe inburgeringsexamen kunnen aspirantburgers vragen verwachten over sport, muziek en historische figuren als Winston Churchill en William Shakespeare. Het herziene examen wordt voor het eerst afgenomen in maart.