De Franstalige Canadese provincie Quebec hanteert vrij strenge regels om het gebruik van het Frans af te dwingen. En soms wordt er wat rigide met die regels omgesprongen: vorige week werd een Italiaans restaurant gesommeerd om niet langer het woord pasta te gebruiken op hun menukaart, maar het Franse pâtes. Dat leverde in Canada een storm van verontwaardiging op, en een golf van hilariteit in de rest van de wereld. De 'taalpolitie' heeft de order inmiddels ingetrokken, en er is besloten de handhaving van de regels nog eens nader te beschouwen.