Een 39-jarige vrouw in het Duitse München heeft acht maanden het lijk van haar overleden moeder in huis gehouden omdat ze de begrafenis niet kon betal