We staan in het rood, aldus The Global Footprint Network, die ieder jaar uitrekenen wanneer we meer van de aarde vragen dan we geven. Volgens hen valt die dag ieder jaar vroeger en nu viel hij dus op 19 augustus.
Volgens The Global Footprint Network hebben we niet alleen al het land, de bomen en de vissen gebruikt die we jaarlijks kunnen gebruiken, we hebben ook de capaciteit van de aarde om afval te verwerken overschreden. Daarmee bouwen we de rest van het jaar een ecologische schuld op, wat onder andere resulteert in ontbossing en het toenemen van CO2 uitstoot.
In 1961 gebruikte de mens nog maar twee derde van wat de aarde ons beschikbaar stelde maar dat begon rond 1970 te veranderen, vooral door vergrote consumptie. Inmiddels heeft de mens 1,5 aarde nodig en binnen afzienbare tijd zelf 2 aardes. China is daarbij de grootste boosdoener, evenals de VS. Als iedereen zoveel zou consumeren als in de VS zouden er zelfs 4 aardes nodig zijn.
Volgens The Global Footprint Network kunnen we in een economische crisis meer geld laten drukken, maar we kunnen er geen extra planeet bij laten maken. “Onze ecologische schuld moet op de politieke agenda.”