De flamboyante weldoener Cornelis Dudok de Wit is al meer dan honderd jaar de beste klant van de poffertjeskraam van de familie Van der Steen in Breuk