Door een fout van de gemeente Voorschoten staat nummer de 10 op de kandidatenlijst van GroenLinks per ongeluk vermeld als man, terwijl het toch echt een vrouw is. Dat laat de partij weten. Het gaat om Adri van Mulligen, die per ongeluk als man op de lijst is gezet. Toen GroenLinks de fout ontdekte in de verkiezingskrant, lagen er al 16000 stembiljetten klaar. De partij waarschuwt stemmers niet zelf de 'm' in de 'v' te veranderen, omdat dit het stembiljet ongeldig maakt.
Verderop staat er nog een foutje op de lijst van de partij. Ineke Kouwenhoven staat vermeld als Ieneke Kouwenhoven.