Het Franse dorpje Saint-Congard in Bretagne heeft een mooie erfenis gekregen van een vrouw die er regelmatig op vakantie kwam.
Het dorpje dat slechts 781 inwoners telt, kreeg van de dame in kwestie haar huis, een stuk landbouwgrond en ook haar spaarrekening met enkele honderdduizenden Euro’s op. In totaal wordt haar vermogen op 800.000 Euro geschat. De burgemeester is alvast dolblij met het bedrag en zegt dat het bedrag de gemeente de nodige ademruimte geeft. Niet echt verrassend als je weet dat de overheid steeds minder geld aan de gemeentes geeft en de begroting voor een jaar ongeveer 600.000 Euro bedraagt.