Praat jij ook tegen jezelf, al dan niet hardop? De meeste mensen doen dat. Psychologen noemen dat ‘self talk’ of ‘zelfspraak’. Nu is uit een recent onderzoek gebleken dat zelfspraak effectiever is als je de jij-vorm in plaats van de ik-vorm gebruikt. Je eigen naam gebruiken om jezelf aan te spreken mag ook.
Onderzoekers van de Universiteit van Michigan zorgden voor stress bij de deelnemers aan hun onderzoek door hen te vertellen dat ze een toespraak moesten voorbereiden voor een panel van mensen die hun kwalificaties voor een droombaan zouden beoordelen. Ze kregen 5 minuten om zich voor te bereiden en ze mochten geen aantekeningen maken.
De ene helft van de proefpersonen kreeg de opdracht om hun angst aan te pakken in de ik-vorm (‘Waarom ben ik zenuwachtig?’). De andere helft werd verteld dat ze de jij-vorm moesten gebruiken (‘Waarom ben je zenuwachtig?’). Daarna werd aan elke deelnemer gevraagd in te schatten hoe beschaamd ze zich voelden meteen na de toespraak en hoeveel ze er daarna over piekerden.
De resultaten waren duidelijk: mensen die zichzelf aanspraken met hun naam of ‘jij’ rapporteerden minder schaamte en piekerden minder dan degenen die ‘ik’ gebruikten. De beoordelaars vonden de presentaties van de gebruikers die ‘jij’ gebruikten meer vertrouwenwekkend, minder zenuwachtig en met meer overtuigingskracht gebracht.
Als mensen denken aan zichzelf denken als aan een andere persoon ‘laat het staat hen toe om zichzelf objectieve, nuttige feedback te geven’, zegt een van de onderzoekers.