Opvarenden van een pleziervaartuig hebben in Mexico een visser gered die al een week op zee ronddobberde. De man werd samen met een andere visser verr