Terwijl volwassenen bijna nergens nog mogen roken, kunnen scholieren, de meest beinvloedbare groep, ongestraft roken op de speelplaats volgens de wet.