Middelbare scholen mogen geen gsm-jammer meer gebruiken om spieken met mobiele telefoons tijdens examens te voorkomen. Als scholen dit wel doen, riskeren ze een boete van 1800 euro en de kans om zich voor de rechter te moeten verantwoorden. Dit jaar zal Agentschap Telecom inspecteurs naar scholen sturen om tijdens de examens te controleren op gsm-jammers. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

“Gsm-jammers zijn streng verboden, omdat die het telecomverkeer in en buiten de school onmogelijk maken. Noodnummer 112 en andere hulpdiensten kunnen bij calamiteiten niet worden gebeld”, zegt directeur van Agentschap Telecom, Peter Spijkerman. Middelbare scholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs zijn hierover door het agentschap op de hoogte gebracht met een informatiebrochure. Het Agentschap Telecom gaat dit jaar scholen controleren op het gebruik van een gsm-jammer. Aanleiding hiervan zijn berichten dat schooldirecteuren dit als een nuttig middel zien om spieken tegen te gaan.

Om spieken met mobiele telefoons tegen te gaan tijdens examens, geeft Spijkerman het advies om leerlingen hun smartphones en smartwatches in te laten leveren bij aanvang van het examen. Met bijvoorbeeld een gsm-detector kan worden vastgesteld of er nog mobiele telefoons in het lokaal aanwezig zijn, zegt Spijkerman. Ook kunnen scholen het wifi-netwerk uitzetten en leerlingen voor aanvang van het examen een groepsbericht met de regels sturen. “Veel leerlingen zijn afhankelijk van gratis wifi. Door dit tijdelijk uit te schakelen wordt het gebruik van smartphones ontmoedigd”, legt Spijkerman uit.

Ook universiteiten proberen digitaal spieken te voorkomen. De Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Maastricht zetten gsm-detectors in zodra studenten gebruik maken van het toilet. Als er een smartphone aan wordt gezet, krijgt de surveillant een signaal.