India heeft afgelopen zondag een bijdrage aan de internationale vredesmacht in Liberia gedaan. Het land neemt al jaren lang deel aan vredesmissies van de VN maar nog nooit hebben ze een geheel uit vrouwen bestaand peloton uitgezonden. De eenheid is gestuurd vanwege het voordeel wat vrouwen hebben op de lokale bevolking, ze worden minder als bedreiging gezien en kunnen zodoende makkelijker communiceren in conflictsituaties. Mannen worden meestal als bedreigend ervaren door vrouwen en kinderen als de nood aan de man is. De dames worden ingezet bij lokale verkiezingen en als cipiers in gevangenissen. Ook verzorgen ze trainingen voor de Liberiaanse politie.